4755 izlenme | Ses dosyasını indirmek için tıklayınız. ( Sağ tıklayıp "Farklı Kaydet" seçiniz. )
Geçici Hukukî Koruma Tedbirlerinin Uygulama ve HMK Açısından Değerlendirilmesi - 2. Oturum
İzmir Barosu tarafından 1 Mart 2014 günü "Geçici Hukukî Koruma Tedbirlerinin (İhtiyatî Tedbir Ve İhtiyatî Haciz) Uygulama ve HMK Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı bir sempozyum gerçekleştirildi. Öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturumda ise "İhtiyatî Tedbire İtiraz ve Kanun Yolları" başlıklı sunumu yine Prof. Dr. Adnan Deynekli, "İhtiyatî Hacze İtiraz ve Kanun Yolları" başlıklı sunumu İzmir Barosu Üyesi Av. Talih Uyar ve "Aile Hukukundan Kaynaklanan İhtiyatî Tedbirler ve Bu Tedbirlerin İhtiyatî Haciz Kurumu İle Karıştırılmasının Neden Olduğu Hukukî Sorunlar ve Yargılama Safhalarının Değerlendirilmesi" başlıklı sunumu ise Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Üyesi Mustafa Ateş gerçekleştirdi.
Geçici Hukukî Koruma Tedbirlerinin Uygulama ve HMK Açısından Değerlendirilmesi 1. Oturum

Yorum yazın...
ADINIZ :
BAŞLIK :
YORUM

NOT: İzleyici yorumlarından İZMİR BAROSU sorumlu değildir.

geçici hukukî koruma tedbirlerinin uygulama ve hmk açısından değerlendirilmesi - 2. oturum izmir barosu hmk ercan demir